Home Kosten

kosten

Vooraf weten waar u aan toe bent

Hameleers Antonides Advocaten behandelt zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand en op betalende basis. Wij vinden het belangrijk dat u vooraf weet waar u aan toe bent. Op deze pagina staat alle informatie over de kosten van onze rechtsbijstand.

 

“If you are good in something, never do it for free.”

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

Wij staan u graag bij op basis van een toevoeging. Indien uw inkomen en vermogen dat toelaat, dan kunt u worden bijgestaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt de Raad voor Rechtsbijstand het grootste deel van de kosten voor rechtsbijstand. U krijgt dan een zogenoemde toevoeging. Uiteraard zullen wij u informeren over de mogelijkheden. De advocaat zal de aanvraag voor de toevoeging voor u regelen.
De Raad voor Rechtsbijstand is de uitvoeringsinstantie die namens de overheid verantwoordelijk is voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Door de Raad voor Rechtsbijstand kan een eigen bijdrage worden opgelegd. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand en de hoogte van de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Bij een strafzaak krijgt u bij Hameleers Antonides Advocaten automatisch €55,- korting!

Uurtarief

Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, dan kunnen wij u bijstaan op basis van uurtarief. U betaalt de advocaat per uur dat hij aan uw zaak werkt. U ontvangt een factuur voor de tijd die de advocaat heeft gewerkt vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief en vermeerderd met de BTW. Uw advocaat zal aangeven wat het uurtarief is. Afhankelijk van het soort zaak verzoeken wij u om een voorschot te betalen.
 
Alle werkzaamheden die wij in uw zaak verrichten worden verwerkt in een urenspecificatie. Als wij u bijstaan op basis van uurtarief, dan krijgt u altijd een urenspecificatie bij de factuur. Op de urenspecificatie staat uitgebreid aangegeven welke werkzaamheden zijn verricht, wanneer deze zijn verricht en hoelang de werkzaamheden hebben geduurd. Wordt overeengekomen dat wij u op basis van uurtarief bijstaan, dan zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden van het verloop van de kosten. Uiteraard kunt u tussentijd een urenspecificatie opvragen.

Schadevergoeding na vrijspraak (of sepot)

Indien u wordt vrijgesproken van alle feiten (of een vergelijkbare uitspraak), dan kan uw advocaat een verzoek tot schadevergoeding indienen om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. Indien de rechter het verzoek tot schadevergoeding redelijk en billijk vindt, dan zal de schadevergoeding worden toegewezen. Voor een verzoek tot schadevergoeding komen in ieder geval de kosten voor de rechtsbijstand, onterecht ondergane hechtenis en reiskosten in aanmerking. Bij een sepot (beslissing van de officier van justitie om de strafzaak niet door te zetten) is het afhankelijk van het type sepot om in aanmerking te komen van een schadevergoeding. Uw advocaat zal u informeren over de mogelijkheden.

Prijsafspraak

Als u zekerheid wenst over wat uw advocaat u gaat kosten, dan kunt u een vaste prijsafspraak maken. Uw advocaat maakt een inschatting van de te besteden tijd en doet u een voorstel. Als u akkoord gaat, dan betaalt u vooraf één vast bedrag dat alle werkzaamheden voor de gehele zaak dekt. Het maakt dan niet meer uit hoeveel tijd uw advocaat aan uw zaak besteedt.
 
Schadevergoeding na vrijspraak (of sepot)
Indien u wordt vrijgesproken van alle feiten (of een vergelijkbare uitspraak), dan kan uw advocaat een verzoek tot schadevergoeding indienen om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. Indien de rechter het verzoek tot schadevergoeding redelijk en billijk vindt, dan zal de schadevergoeding worden toegewezen. Voor een verzoek tot schadevergoeding komen in ieder geval de kosten voor de rechtsbijstand, onterecht ondergane hechtenis en reiskosten in aanmerking. Bij een sepot (beslissing van de officier van justitie om de strafzaak niet door te zetten) is het afhankelijk van het type sepot om in aanmerking te komen van een schadevergoeding. Uw advocaat zal u informeren over de mogelijkheden.

Resultaatgerichte beloning

Met uw advocaat kunt u twee verschillende uurtarieven afspreken. Indien er sprake is van een gunstig resultaat, dan geld het uurtarief dat daarvoor is afgesproken met uw advocaat. Indien het resultaat tegenvalt, dan geldt er een ander uurtarief. Afhankelijk van het resultaat wordt het uurtarief bepaalt. Samen met uw advocaat bespreekt u vooraf wat het gewenste resultaat is.
 
Uiteraard is dit geen ‘no cure no pay’. ‘No cure no pay’ wil zeggen dat u niets hoeft te betalen als u de rechtszaak verliest, maar wel als u de zaak wint. Strafrechtadvocaten mogen in principe geen prijsafspraken maken op basis van ‘no cure no pay’.
 
Schadevergoeding na vrijspraak (of sepot)
Indien u wordt vrijgesproken van alle feiten (of een vergelijkbare uitspraak), dan kan uw advocaat een verzoek tot schadevergoeding indienen om de gemaakte kosten vergoed te krijgen. Indien de rechter het verzoek tot schadevergoeding redelijk en billijk vindt, dan zal de schadevergoeding worden toegewezen. Voor een verzoek tot schadevergoeding komen in ieder geval de kosten voor de rechtsbijstand, onterecht ondergane hechtenis en reiskosten in aanmerking. Bij een sepot (beslissing van de officier van justitie om de strafzaak niet door te zetten) is het afhankelijk van het type sepot om in aanmerking te komen van een schadevergoeding. Uw advocaat zal u informeren over de mogelijkheden